To takie proste!
Samorządowe Przedszkole nr 57
Strona głowna  /  REKRUTACJA 2018/2019
REKRUTACJA 2018/2019

Więcej o rekrutacji do przedszkola na nowy rok szkolny dowiedzą sie Państwo tutaj

 

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola nr 57 na rok szkolny 2018/2019

odbywać się będzie od 1 marca do 30 marca 2018r. według harmonogramu:

Poniedziałek 8-15

Wtorek 8-12

Środa 8-14

Czwartek 10-15

 

Przedszkole prowadzi rekrutację na wolne miejsca na ul. Kutrzeby 6 i na ul. Smolki 9

 

Kompletnie wypełnione wnioski wraz z dokumentami potwierdzajacymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dotyczacych również filii przy ul. Smolki nalezy składać do sekretariatu przedszkola na ul.Kutrzeby 6

 

 

Terminarz dla rodziców

Data

Zdarzenie

22.02-28.02 - przyjmowanie deklaracji w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora

1.03-30.03 - przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora; elektroniczny serwis rekrutacyjny działa od 1.03 (godz. 8:00) do 30.03

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców, przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach – w godzinach określonych przez dyrektora przedszkola/szkoły

1.03-5.04

Weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

27.04 od godz. 9:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach

30.04-16.05

Potwierdzanie woli przyjęcia - podpisywanie umów dla dzieci nowoprzyjętych (umowy z rodzicami dzieci kontynuujących mogą być podpisywane w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektora przedszkola/szkoły)

17.05 godz. 12:00

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

Rekrutacja uzupełniająca

18.05-25.05

Rekrutacja uzupełniająca - przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora (jedynie w formie papierowej)

18.05-1.06

Rekrutacja uzupełniająca - weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

19.06 godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

20.06-26.06

Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli przyjęcia (podpisywanie umów dla dzieci nowoprzyjętych)

27.06 godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-07-17