Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 57
Strona głowna  /  REKRUTACJA 2021/2022
REKRUTACJA 2021/2022

             

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 57 w Krakowie informuje zainteresowanych Rodziców, że poszczególne etapy postepowania rekrutacyjnego uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 będą odbywały się w następujących terminach:

 

24 maja 2020 r. do 02 czerwca 2021 r.  – rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola (w formie papierowej i elektronicznej) w godzinach ustalonych przez dyrektora:

8:00 – 15:00 w sekretariacie przedszkola przy ul. Kutrzeby 6     (dotyczy rekrutacji dzieci do przedszkola przy ul. Kutrzeby 6 
i Smolki 9)

wnioski należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postepowaniu rekrutacyjnym 

do 02 czerwca 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych
w oświadczeniach na podstawie art.150 ust.7 ustawy prawo oświatowe

18 czerwca 2021 r. – godz. 9:00   - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych 

21 czerwca 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

28 czerwca 2021 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

                           

 

 

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

 

Rodzic będzie mógł potwierdzić wolę przyjęcia do przedszkola

w terminie 26.04-07.05.2021r.

- elektronicznie logując się na konto na krakow.formico.pl 

   - lub przesyłając e-mail do przedszkola na adres kraina57@wp.pl

 

 

   Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 57 w Krakowie

informuje zainteresowanych Rodziców, 

że poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 będą odbywały się w następujących terminach:

 

 18 luty 2021 r. do 26 luty 2021 r. składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022.

Formularz deklarcji- Przedszkole ul. Kutrzeby pdf word

Formularz deklaracji - Przedszkole filia ul. Smolki pdf word

 

 

01 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.  złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną przyjmowane będą podpisane wnioski w formie skanu (zdjęcia) przesłane na adres e-mail przedszkola pierwszego wyboru.

Serwis rekrutacyjny dla rodziców przedszkolaków Formico zostanie uruchomiony
01 marca 2021 r. o godz. 8:00.

 Wniosek można pobrać ze strony Formico lub strony internetowej przedszkola. Wydrukowany, wypełniony i podpisany wniosek przez obojga rodziców lub rodzica sprawującego samodzielnie opiekę nad dzieckiem należy przesłać drogą mailową do przedszkola: kraina57@wp.pl

 

Rekrutacja jest prowadzona do:

  Samorządowego Przedszkola przy ul. Kutrzeby 6 oraz Filii przy ul. Smolki 9.

 

01 kwietnia 2021 r.  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

23 kwietnia 2021 r. wywieszenie list, podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

 

od dnia 26 kwietnia 2021 r. do 07 maja 2021 r. potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  

 

10 maja 2021 r.  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.

 

      Wszystkie sprawy związane z rekrutacją przeprowadza się w sekretariacie      

 przedszkola przy ul. Kutrzeby 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-05-21