Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 57
Strona głowna  /  O NAS
O NAS
Dziecko radosnym twórcą
            Tworzymy przedszkole, które jest miejscem rozwoju, wspólnej zabawy i radosnej twórczości. 
 
 
 
PRZEDSZKOLE UL. KUTRZEBY 6
 
 
 Specyfika przedszkola
Przedszkole funkcjonuje od 1969 roku. Budynek jednopiętrowy, którego stan techniczny obecnie uznać można za zadawalający. Z uwagi na dostosowanie do potrzeb środowiska od początku istnienia jest to przedszkole o wysokim stopniu organizacyjnym.  Przedszkole liczy 5 oddziałów, do których uczęszcza 125 wychowanków. Budynek przedszkola i przylegający do niego ogród znajdują się na terenie ogrodzonym. Ogród przedszkolny jest wyposażony w nowoczesny sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych.    
Przedszkole jest czynneod poniedziałku do piatku w godzinach 6.00- 17.00
 
 
FILIA UL. SMOLKI 9
 
 Specyfika przedszkola

Oddziały w terenie Samorządowego Przedszkola Nr 57 mieszczą się przy ul. Smolki 9 na I pietrze. Lokal zajmuje powierzchnie 203 m kw. oraz ogródek do zabaw dzieci o powierzchni 153 m kw. Lokal jest w pełni wyposażony w bogatą bazę dydaktyczną oraz nowoczesne meble i sprzęt audiowizualny. Placówka prowadzi 2 oddziały dzieci 4 letnich i 5 letnich. W sumie 45 dzieci.
Przedszkole jest czynne w godzinach:
7.00- 17.00  poniedziałek - piątek
 
Kadra pedagogiczna składa się z wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, z których 2/3 to nauczyciele dyplomowani. Praca wychowawczo – dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.  W realizacji naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się bezpieczne, akceptowane i mogą się wszechstronnie rozwijać. Jesteśmy placówką pracującą w oparciu o programy dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, dzięki czemu nasi wychowankowie sukcesem i bez stresu rozpoczynają naukę w szkole.
 
Baza przedszkola
-        placówka posiada 7 sal dydaktycznych, wyposażonych w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci
-        sale są bogato wyposażone w zabawki , zestawy pomocy dydaktycznych,
-        w salach zorganizowane są kąciki tematyczne stałe i okazjonalne
-        ogród przedszkolny wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych 
 
 
 
Zajęcia dodatkowe:
Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych:
 
  • nauka języka angielskiego,
  • zajęcia taneczne HOP DANCE,
  • nauka baletu,
  • rytmika
  • warsztaty ceramiczne
  • warsztaty muzyczne
 
KRYTERIA SUKCESU
1.       Dziecko w naszym przedszkolu:
·         Poznaje swoje prawa i obowiązki,
·         Zyskuje poczucie bezpieczeństwa,
·         Rozwija się twórczo.
·         Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiągania sukcesu.
·         Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
·         Buduje pozytywny obraz samego siebie.
·         Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
·         Jest przygotowane do nauki matematyki, czytania i pisania.
 
2.       Rodzice w naszym przedszkolu:
·         Uzyskują pomoc w wychowaniu dzieci, personel pedagogiczny współdziała z nimi w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
·         Uzyskują pomoc specjalistów,
·         Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka,
·         Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola,
·         Mogą bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych,
·         Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola,
·         Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach dydaktyczno- wychowawczych.
 
3.       Nauczyciele w naszym przedszkolu:
·         Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych,
·         Organizują proces dydaktyczno–wychowawczo-opiekuńczy w taki sposób, aby zapewnić wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka w przygotowaniu do nauki w szkole,
·         Piszą i realizują programy własne i projekty dostosowane do potrzeb grupy i placówki,
·         Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
·         Doskonalą swoją wiedzę i nabywają nowych doświadczeń poprzez uczestnictwo w licznych kursach
i szkoleniach,
·         Wykorzystują aktywne metody pracy,
·         Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków
i partnerów przedszkola,
·         Monitorują efektywność własnej pracy – samokontrola,
·         Realizują nowatorskie programy edukacyjne, profilaktyczne i wychowawcze,
·         Zacieśniają współpracę z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
·         Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
·         Wprowadzają skuteczny system diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych,
·         Upowszechniają wiedzę o działalności przedszkola w środowisku.

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-08-28